Wschodni konflikt

Po zakończeniu zimnej wojny, rozpadzie Związku Radzieckiego, ciągłym rozwijaniu struktur organizacji międzynarodowych wydawać się mogło, że Europie nie grozi już konflikt zbrojny. Globalizacja i gospodarcza zależność państw Starego Kontynentu miały być gwarantem pokoju. Wojna zaczęła być postrzegana jako absolutnie nieopłacalna – mocarstwa, niegdyś dążące do podbojów, skupiały się wyłącznie na uzyskaniu jak największego wzrostu gospodarczego.

Okazało się to jednak iluzją, którą zdemaskowała agresywna polityka Federacji Rosyjskiej. Pierw konflikt w Gruzji, która chciała skierować się w stronę szeroko pojętego Zachodu, a następnie krwawa reakcja na ukraińskie zapędy zjednoczenia z Europą.

Nie należy zapominać o tym, że byłe sowieckie satelity będą zawsze narażone na wpływy rosyjskie. Wladimir Putin, jak i inni przywódcy, uważają, iż państwa te są stale związane ze strefą wpływów Rosji i jej naturalnym obowiązkiem jest trzymanie nad nimi pieczy. Szczególnie ważna jest Ukraina, która ze swoim sąsiadem związana jest historyczne – to na jej ziemiach formowała się rosyjska tożsamość narodowa.

 

Kraj ten jest także gwarantem obecności Kremla w Europie – bez tego przyczółku to wielkie państwo będzie kierowało się coraz bardziej w stronę Azji. Nie należy oczywiście zapominać o wszelkich powiązaniach gospodarczych, które bez wątpienia także są istotne.

Ukraińska wojna jest więc dla Rosji walką nie tylko o wpływy w regionie, ale także o utrzymanie statusu mocarstwa euroazjatyckiego. Jest to konflikt nowego typu – bez starć regularnych wojsk, bardziej nastawiony na wspomaganie oddziałów separatystycznych.

Kluczem tej walki jest szpieg, który przenika do obozu wroga, zyskując niezbędne informacje.

Niestety nie wiemy, jak to wszystko się potoczy, gdyż ostatnie wydarzenia pokazują, że Putin jest zdolny do wszystkiego.

Jeden komentarz na temat “Wschodni konflikt

  1. A ta wojna nadal trwa i trwa. Raz rozdmuchana będzie się ciągnąć tak długo, aż wszyscy pozapominają o co w niej chodziło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *