Wschodni konflikt

Po zakończeniu zimnej wojny, rozpadzie Związku Radzieckiego, ciągłym rozwijaniu struktur organizacji międzynarodowych wydawać się mogło, że Europie nie grozi już konflikt zbrojny. Globalizacja i gospodarcza zależność państw Starego Kontynentu miały być gwarantem pokoju. Wojna zaczęła być postrzegana jako absolutnie nieopłacalna – mocarstwa, niegdyś dążące do podbojów, skupiały się wyłącznie na uzyskaniu jak największego wzrostu gospodarczego.

Poszukiwania na zlecenia

Nie jestem detektywem, w każdym razie nie posiadam żadnej licencji, abym nią się pochwalić. Jedynym zachwytem na moją cześć jest tylko hobby: poszukiwanie informacji. Dlatego nie ma takiej informacji, której by mi nie udzielono, aż dziw bierze, co ludzie potrafią powiedzieć. Uwaga: tylko do odpowiedniej osoby. Wystarczy być jak kameleon. Dostosować się ubiorem i zachowaniem…